واحد فروش زنجیره ای زرین طعم سلامت

 

این بخش امادگی دارد تا کالاهای مورد نیاز کلیه فروشگاه های زنجهیره ای در زمینه  مواد غذایی تامین نماید.